Zo Terug naar Toen II

Zo Terug naar Toen II

We vertellen de komende tijd wat meer over een aantal historische gebouwen in Goes. Huis Borssele aan de Grote Markt nr. 34, het voormalige Café Lambik, staat vandaag in the spotlight.

De locatie van de Grote Markt is het oudste deel van de stad. Op deze plek vonden in de 12de eeuw markten plaats die bezocht werden door handelaars uit de omgeving en later ook uit Engeland. Ook wat betreft de architectonische ontwikkeling van de stad was de Grote Markt een plek van belang. Zowel de grote huizen als de wat bescheidenere huizen van formaat waren over het algemeen erg representatief. “Loop eens door de Goese binnenstad en kijk eens omhoog naar de bovenkant van de gebouwen”, zeggen we vaak tegen mensen die onze stad nog niet zo goed kennen. Je staat soms verbaasd aan wat een moois je tegenkomt in de hoogte.

Huis Borssele stond eigenlijk niet op ons lijstje van historische gebouwen die we graag in de aandacht wilden zetten. Maar door het verhaal van Henk de Kunder, de bouwhistoricus die ons alles vertelde over Huis Hoope, werden we gewezen op de prachtige voorgevel van het pand. Huis Borssele is één van de huizen in Goes die is gebouwd in de classicistische stijl waarin de eerste huizen in Zeeland werden gebouwd halverwege de 17e eeuw.

Wat opvalt is de bijzondere halsgevel gedekt door een segmentvormig fronton en gebeeldhouwde zandstenen vleugelstukken. Ook hier de opvallende pilasters, platte zuilen, tegen de voorgevel eindigend in fantasie kapitelen oftewel kopstukken waarop een natuurstenen lijst rust. Echter hier bevinden ze zich alleen op de verdiepingen, omdat de onderpui van het pand uit een deur en ramen bestaat. In de top als extra versiering een zandstenen schelp. Vermoedelijk ging de voorganger van het huidige pand verloren bij de grote brand van 1554.

Toen Daniël van den Houten eigenaar van het pand was, in de periode 1670- 1679, stond het pand bekend onder de naam ‘’t Huis van Borsele’. Waarom het pand zo werd genoemd is niet bekend. Misschien had Van den Houten een binding met het dorp Borssele of de gelijknamige stadspolder van Goes. In 1680 werd het pand verkocht aan Pieter Gadriere, die vanuit Dordrecht naar Goes kwam en in 1673 poorter van Goes werd. Hij kwam in dienst als de organist en klokkenist van de stad. Op het achterste deel van het erf van Huis Borssele stond nog een huis, benoemd als koetshuis en stalling, dat met de voorgevel grensde aan de Korte Vorststraat. Waarschijnlijk is het huis in het jaar dat Pieter Gadriere eigenaar werd verbouwd, dat tevens de rijke pilastergevel heeft opgeleverd. Pieter werd lid van de kramersgilde en moet naast zijn beroep als musicus nog een winkel hebben gehad, onbekend is waarin. Hij stierf in 1702.

In 1832 kwam het pand in bezit van Nicolaas Vervenne, een rentenier. Het voor- en achterhuis zijn waarschijnlijk in die periode verbouwd tot één ruimte. In 1942 werd er een dakkapel geplaatst, de oude kap werd vervangen. De aanwezige ramen in de voorgevel werden in 1952 vervangen door ramen met kleinere ruitjes. Bekend is dat er vanaf 1946 in het pand de tandartspraktijk van de voor vele beruchte tandarts Klinkert heeft gezeten, die zondags door Goes paradeerde in zijn rode Chevrolet Corvette. Toen de tandartspraktijk verhuisde naar de Turfkade rond 1975, maakte deze plaats voor de fotozaak van Piet van de Linde en vervolgens voor Notaris Frantzen. In de 20ste eeuw vonden wijzigingen plaats die een aanzienlijk verlies van historische bouwwaarde tot gevolg hebben gehad. De aanwezige trap in het pand bleef en is een samenstel van eigentijdse en achttiende-eeuwse materialen. Het pand kreeg een horecafunctie en werd aan de eisen van gebruik aangepast.

Op 5 februari 1998 opende Jeroen Verdonk café Lambik. De zaak werd verbouwd en het houtwerk van 160 jaar oud dat nog mooi was, werd teruggeplaatst. Echter al na een jaar wordt het café overgenomen door Dick van de Velde, de toenmalige eigenaar van café Pubbles, die het in 2011 weer overdraagt aan Vitas Parinussa. In 2013 sluit café Lambik definitief en is het pand eind 2020 bij het naastgelegen pand van 32 Eten & drinken gevoegd. Wederom een verbouwing, waar de oude rijks monumentale delen bewaard zijn gebleven. Wij mochten van Foort van Oosten alvast een kijkje nemen om deze bewaard gebleven ‘historie’ in het nieuwe jasje te laten zien. De rest blijft nog even ‘geheim’, tot de horeca weer open mag.

Met dank aan Frank de Klerk, onze Goese stadsarchivaris!