Adres

Zusterstraat, 4461 JA Goes

GPS

51.502638059038, 3.8891614036302


Het oude Manhuis in Goes is een rijksmonument aan de Zusterstraat.
Nadat in 1628 in een voormalig klooster aan de Zusterstraat (tegenwoordig Museum voor de Bevelanden) een weeshuis werd geopend, werden in dat weeshuis ook ouden van dagen opgenomen. Zij konden zich voor een flinke som inkopen en moesten zelf een bed met dekens en enkele andere spullen meebrengen, die bij overlijden vervielen aan het weeshuis.
De vermenging van ouderen en kinderen en de vermenging van functies leidden tot moeilijkheden.
Daarop werd vanaf 1654 een deel van het ingebrachte geld gebruikt voor het bouwen van een apart Manhuis. Hiervoor werden aan de Zusterstraat staande huisjes gesloopt. Begin 1656 verrees er een groot maar sober complex. Alleen de ingang is voorzien van een fraaie poort waarop een tekst en twee beeldjes staan. De tekst luidt:

“Tot hulp en troost van man en vrouw
Is opgherecht dit nieu gebouw
In ruste ider hier syn tyt
En teynde van syn leve slyt”

De beeldjes stellen een welgestelde man en vrouw voor, waarop het Manhuis mikte. En die kwamen ook, er moest immers een flinke inkoopsom worden betaald voor een rustige en verzorgde oude dag. In later tijd werd het Manhuis steeds meer een opvang voor arme bejaarden. Tot 1969 heeft het Manhuis zijn functie als bejaardenhuis behouden. In de jaren 70 van de vorige eeuw huisden de Muziekschool, de Algemene stichting voor gezinszorg, de Wereldwinkel en het Zeeuws Museum in het gebouw. In 1982-1983 werd het gebouw gerestaureerd, waarna het ROC Zeeland en het Luzac College zich er tijdelijk vestigden.

Achter het Manhuis bevindt zich de Manhuistuin. Blikvanger is de prachtige kastanjeboom.

Manhuistuinconcerten

De Stichting Manhuistuinconcerten biedt een podium voor (amateur)muziekgroepen binnen en buiten de provincie Zeeland en draagt bij aan de sociale verbondenheid van jong en oud tijdens de wekelijkse concerten in de maanden mei tot en met september in de historische Manhuistuin te Goes. De concerten vangen dan aan om 12:00 uur in de Manhuistuin. Bij slecht of te koud weer wordt de concerten verplaatst naar de ernaast liggende Rk. Heilige Maria Magdalenakerk en beginnen dan om 12:45 uur.

www.manhuistuinconcerten.nl